Skip to content

Archive for

September 16th, 2014

admin

September

En sådan fantastisk sommar vi har haft. I Stjärnsund har vi haft många besökare både på besökscentrum och på caféet.  Marknaderna har varit välbesökta och Folkmusikfestivalen ökade sitt besöksdeltagande.

På Polhemsmuseet har årets utställning med modeller från Falu gruva varit en succé och vi har haft både enskilda visningar och gruppvisningar under sommaren. Så här i början hösten tar vi fortsatt emot grupper efter överenskommelse.  På Klosters bruksmuseum har vi ännu inte räknat in antalet besökare men caféet som drivits där i sommar har gått mycket bra och ökat sin försäljning. Det överskott som man får där, skänks bl a till att bygga en waldorfskola i Bangladesh.

Det känns mycket stimulerande att nu efter säsongen få in alla rapporter som i de flesta fall är positiva. Allra roligast var när en dam från Djusa ringde och var så tacksam för det arkeologiska fynd som vi visar på besökscentrum. En gång i tiden hade hennes gamla far varit den som hittat föremålen och lämnat in dem på Dalarnas museum. Att de ålderdomliga föremålen, som hon inte sett på årtionden, plötsligt visades för allmänheten istället för att ligga i något arkiv, gladde henne mycket.

Husbyringen har i slutet på sommaren nu äntligen satt upp en informationsskylt vid Rällingsbergs gruva. På denna skylt har vi för första gången provat att trycka en s k QR-kod. Det innebär att alla som har en smart phone eller Androidtelefon kan scanna in koden och få fördjupad information om Rällingsberg men också få texten översatt till olika språk. QR-koden ger oändliga möjligheter och är kopplad till Wikipedia. Informationen skrivs av vetgiriga människor på Wikipedia och allt material är gratis att kopiera.   Allt bygger på intresserade frivilliga som på olika sätt ”hjälper” till med att hela tiden förbättra artiklar och information. För att sjösätta detta har vi fått utmärkt hjälp av Calle Eklund i Hedemora som sedan länge är en stor QRkod-expert. Vi ser med spänning fram emot vad detta kan innebära för att få ut information om Husbyringens alla sevärdheter på lång sikt.

Pia Hilborn

Verksamhetsledare