Skip to content

Archive for

Invigning av Engelska parken i Kloster

May 13th, 2019

admin

Välkomna på invigningen av den Engelska parken i Kloster, söndag 26 maj kl. 14.oo-17.oo.

Dagen bjuder på guidade visningar, föreläsningar och blåsmusik. Det bjuds även på lättare förtäring. Invigningstalare är landshövding Ylva Thörn. I klosterruinen blir det skattjakt för barnen. Efter att i årtionden sovit sin törnrosasömn har nu parken restaurerats med utgångspunkt som den enligt kartor, såg ut kring år 1817. Restaureringen av bekostats av länsstyrelsen i Dalarna och har pågått under 2017 – 18.

I parken finns informationsskyltar som berättar om hur parken förändrats genom århundradena. Parken är under sommaren öppen dagligen för besök, mellan kl. 10.00-18.00 fram till september månad.

OBS. Eftersom parken betas av får är det inte tillåtet att ta med hundar in i parkområdet. Men att ta med egen kaffekorg och sitta på de vita bänkarna på strömparterren och njuta av strömmande vatten från Klosterån går utmärkt. Det är något vi rekommenderar. Väl mött i Engelska parken i sommar!