Skip to content

Engelska Parken

Parken började anläggas år 1799 i Stjärnsund. Den engelska pittoreska landsbygden stod som förebild, där gränsen mellan park och landskap var flytande. Sörboån dämdes upp, kanaler och dammar grävdes. Öar bands samman med bågformade vita broar och helt nytt park- och vattenlandskap konstruerades. I parken fanns hemliga trädgårdsgångar, friluftsaltare, trefaldighetskälla, lusthus, skulpturer och en kägelbana. Naturromantiken var på modet.

Parken är öppen sommartid för besök. Sedan två år tillbaka pågår röjning i parken. Siktlinjer har tagits fram,  de vita broarna har renoverats och ny bänkar har placerats ut i parken. I år har även får betat i parken. Projektet har bekostats av länsstyrelsen i Dalarna.