Skip to content

Engelska parken i Kloster

Efter många år av Törnrosasömn har delar
av Klosters herrgårdpark nu restaurerats och öppnats för besökare.
Parken anlades redan under 1700-talet – då som en strikt barockanläggning. I början av 1800-talet utvidgades den med en engelsk park. Genom hela bruks- och parkmiljön rinner Klosterån vars strida ström en gång var anledningen till att bruket uppfördes här.


Redan vid infarten till herrgården öppnade sig landskapet till en ståtlig parkanläggning som sedan övergick i en engelsk park. I sluttningen
mot norr låg fruktträdgården, orangeriet och dammen med brygga och badhus.

Parken har restaurerats så som den såg ut efter kartor från 1817. Gå gärna i stund i parken. Njut av det porlande vattnet i kring de små öarna i den så kallade Strömparterren, sitt ner på någon av de vita bänkarna och betrakta den lummiga parken och de öppna siktlinjerna ut i landskapet. Parken är öppen maj- sept. kl. 10-18. 

OBS. Parken betas av frigående får. Därför får inga hundar vara inom parkområdet och man får inte mata fåren. 

Gruppbokningar för visning eller besök i parken: kontakta Husbyringens kansli, telnr. 0225-801 31 eller mejla: info@husbyringen.se.