Skip to content

Fiske och jakt

I Dalälven finns, gös, harr och insjö-öring. I samtliga sjöar kring Husbyringen simmar braxen, gäddor, abborre och lake. Öring och siklöja i Edsken och Grycken och gös i Amungen. Fiskekort och utrustning  köper  och hyr ni i Stjärnsundskiosken.

Det finns möjlighet att prova jakt och fiske i området mellan Garpenberg och Stjärnsund. Här kan man även hyra en egen sjö med skräddarsytt fiske för grupper eller företag,  www.njfc.se                                                                                                                                                                                                         

HUSBY NORRA FISKEOMRÅDE

Området omfattar sjöarna Kalven, Edsken, Fullen, Grycken, Skysslingen, St Skällningen, Stora och Lilla Ässjön, Hällsjön, Hålen, Bysjön, Lången, Hålnan och Rällingen. Informationstavlor finns vid Långshyttan, Stjärnsund, Silfhytteå samt Edskens camping. Kontaktperson är Ralf Roos tel 070-303 69 53.          

Fiskarter: Gädda, abborre, braxen, och lake i samtliga sjöar. Öring och siklöja i Edsken, Fullen och Grycken. Gös inplanterad i Bysjön Grycken och Lången.

Fiskekort: Dagkort 50 kr (familjekort), veckokort 100 kr kr (familjekort). Årskort 300 kr (per person). För familjekorten gäller att familjen ska vara tillsammans. Korten gäller för mete och kastspö (max 2 spön per person) samt för angling eller ståndkrok (max 15 redskap). Ungdomar ej fyllda 18 år fiskar gratis med metspö, kastspö och pimpel. Tilläggskort för sikfiske 200 kr (tillåtet 15/9 – 31/12 med 2 normalnät, (Kräver årskort.)

Trolling: För gädda, gös och öring får max tre fiskar per dag tas upp.

Restriktioner: Minmått är 50 cm för gös och 40 cm för öring. Mindre fiskar släpps tillbaka. Dessutom är det inte tillåtet att:                                                   

fiska i åar eller strömmande vatten inom området                                                                                                                                                                                              

fiska kräftor                                                                                                                                                                                                                                                            

använda gäddsax                                                                                                                                                                                                                                                     

använda betesfisk från andra vatten än de som ingår i området.

Fiskekortförsäljare: Hedemora Turistbyrå  tel 0225-343 48), Loppis Långshyttan (tel 0225-609 99), Stjärnsundskiosken Stjärnsund (tel 0225-800 80), Turistbyrån Hofors (tel 0290-280 02), Edskens Camping (tel 0290-220 43), Mack och Fritid Torsåker (0290-402 40).

Båtuthyrning: Stjärnsundskiosken Stjärnsund (tel 0225-800 80) 2 ekor, 3 hk motor.

Båtiläggningsplatser: Iläggning av båtar kan göras i Gustafsnäsviken Långshyttan, Badplatsen Stjärnsund och Silvhytteå. samt Edskens camping.

HUSBY-HEDEMORA FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING

Husby-Hedemora fiskevårdsområdesförening verkar också inom Husbyringen. Husby-Hedemora fiskevårdsområde har inom sina gränser 35 km av Dalälven, samt ett 20-tal större och mindre sjöar i direkt anslutning till älven eller uppe i skogarna. I området ingår Hovranområdet, som har sitt namn av sjön Hovran. Inom området finns bra bestånd av gädda, abborre och gös för både fiske från land och båt. All information finns på föreingens hemsida, husby-hedemorafvo.se. OBS. Via hemsidan finns möjlighet att köpa fiskekort direkt. Upplysningar: ordförande Johan Backlin, 0225-230 50.