Skip to content

Kloster

Vid Klosteråns strida ström anlades hyttor för järn och kopparframställning redan under 1400-talet. Platsen fick namnet Kloster efter ett cistercienserkloster. Grunden efter klosterkyrkan finns kvar än idag. I mitten på 1500-talet stängdes klostret och hyttor och hamrar övertogs av bergsmän. Vid sidan om järnhanteringen tillverkades också krut och från mitten av 1700-talet låg här Sveriges största krutbruk. I början av 1800-talet utökades verksamheten med ett plåtvalsverk. Det var Sveriges mest moderna valsverk och Kloster övergick långsamt till att bli ett framgångsrikt järnbruk fram till år 1888. På Klosters bruksmuseum berättas mer om brukets historia.

Gustaf de Laval (1845 – 1913), en av 1800-talets stora tekniska genier arbetade som ingenjör på Klosters bruk under åren 1876 – 1877. Den gamla hammarsmedjan i Kloster ställdes till de Lavals

förfogande. Där fick han möjlighet att utföra sina experiment och uppfinningar. Det dröjde inte länge förrän de Laval, efter en idé från Tyskland, konstruerade en prototyp som skulle bli separatorn, en mjölkskumningsmaskin som skiljde grädden från mjölken och som lade grunden till det världsomspännande företaget AB Separator, senare Alfa Laval. Mjölkseparatorn spreds sedan till jordbruk över hela världen. De Laval höll 92 patent och arbetade under sin levnad med mer än 200 projekt.

De Lavals motto: ”Det är över skrothögarna man måste fram”. De Lavals iver att från en idé, snabbt skrida till handling, ledde ofta till ”skrothögarna”.