Skip to content

Klosters Bruksmuseum

 

Fotografering för Husbyringen.

Nära Gudsberga klosterruin och på Klosters herrgårds marker ligger en ladugård eller ett stall som till sitt utseende starkt påminner om en kyrka. Byggnaden restaurerades på 1980-talet och inreddes till bruksmuseum. För att inte störa arkitekturen ritade formgivaren Sven-Olof Gudmunds utställningarna på glasskärmar efter väggarna. Här berättas om klostret, krutbruket, järnbruket och Gustaf de Laval liksom om handelsföreningen.

Sedan 2016 pågår ett utvecklingsprojekt i Kloster som drivs av de nuvarande fastighetsägarna till Klosters herrgård, Stiftelsen Husbyringen, Föreningen Bergslaget i Dalarna, länsstyrelsen, och intresserade boende i Kloster. Projektet innebär att den Engelska parken restaureras såsom den såg ut i början av 1800-talet och en vandringsled planeras utmed Klosterån. Projektet är i inledningsfasen och kommer att drivas etappvis.

Bruksmuseet: Entrén sköts genom självbetjäning. Avgift 30 kr/person. Barn under 12 år fri entré.  Öppettider: maj-sept. dagligen kl. 10-18.