Skip to content

Klosters Bruksmuseum

 

Fotografering för Husbyringen.

Nära Gudsberga klosterruin och på Klosters herrgårds marker ligger en ladugård eller ett stall som till sitt utseende starkt påminner om en kyrka. Byggnaden restaurerades på 1980-talet och inreddes till bruksmuseum. För att inte störa arkitekturen ritade formgivaren Sven-Olof Gudmunds utställningarna på glasskärmar efter väggarna. Här berättas om klostret, krutbruket, järnbruket och Gustaf de Laval liksom om handelsföreningen.

Under två års tid har det pågått ett utvecklingsprojekt i Kloster som drivs av de nuvarande fastighetsägarna till Klosters herrgård, Stiftelsen Husbyringen, Föreningen Bergslaget i Dalarna, länsstyrelsen, och intresserade boende i Kloster. Projektet innebär att den Engelska parken restaureras såsom den såg ut i början av 1800-talet. Den första etappen är färdigställd och parken kommer att öppnas dagtid under sommaren 2019. Invigning sker av Landshövding Ylva Thörn söndag 26 maj kl. 14.00. 

Bruksmuseet: Entrén sköts genom självbetjäning. Avgift 30 kr/person. Barn under 12 år fri entré. Öppettider: maj-sept. dagligen kl. 10-18.