Skip to content

Silfhytteå

Sjöarna Fullen och Grycken, för evigt förenade med ett strömmande vattenfall, intar en central plats i Silvhytteå. I vattenbrynet speglar sig ruinen efter mulltimmerhyttan, som byggdes av Stjärnsunds bruk år 1787. Här och var syns stabila pelare av slaggsten, vilka en gång bar upp ett stort kolhus. I fonden står en rostugn, byggd av lysande grönskimrande slaggtegel.

Hela miljön andas stillhet och ro och är i dag ett omtyckt utflyktsmål. Under slutet av 1600-talet anlades en silverhytta vid vattenfallet, vilken gav platsen dess namn. På 1700-talet var Silvhytteå ett komplett järnbruk med hytta, rostugn, malmgård, kontor, klensmedja och stall. År 1872 byggdes en sluss för att underlätta transporterna mellan sjöarna och som fungerar än idag.