Skip to content

Vandringsleder

Vid kronoparken Flinsberget finns vandringsstigar och rastplatser, skyltade med information om skog och natur. För barn finns en särskild stig ” Faderruttanstigen” där de yngsta på ett lekfullt sätt får lära sig om skog och natur.

 Andra vandringsleder är Geologistigen och Drottning Kristinas väg.